ห้องพูดคุย สนทนา
วิธีใช้งาน
1. คลิ๊กที่ ชื่อผู้ใช้งาน คนแรก ด้านขวามือ บนสุด ของแชต
2. เปลี่ยน ชื่อ เป็นภาษาไทย, เปลี่ยนรูป

ความหมายของสี
สีเขียว = แขก ผู้เยี่ยมชม
น้ำเงิน = สมาชิก (เข้าใช้งานนาน 1 เดือนขึ้นไป)
ขาว, ส้ม = ผู้ดูแลระบบ (แต่งตั้ง-ปลด สมาชิก (สีน้ำเงิน) ดูแลความสงบของแชตรูม)